Een ruime meerderheid van de Nederlanders denkt goed om te gaan met potentieel gevaarlijke situaties op internet- en computergebied. Minder dan 15 procent verwacht slachtoffer te kunnen worden van dreigingen op dat gebied.

google en dropbox willen internetbeveiliging versimpelen

Een meerderheid van de Nederlanders verklaart bij Alert Online-onderzoek 'goed', 'zeer goed' tot 'uitstekend' te handelen bij online gevaren. Dat terwijl 10 tot 55 procent, afhankelijk van de soort dreiging, wel eens te maken heeft gehad met de gevolgen van phishing of internetfraude. Bovendien zijn veel Nederlanders alleen bekend met traditionele dreigingen, zoals phishing via links in e-mails. De onderzoekers noemen Nederlanders naïef omdat ze de gevaren onderschatten en hun eigen vaardigheden overschatten.

De resultaten blijken uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek, dat onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de NCTV online uitvoerde onder 1123 respondenten in de leeftijd van 13 tot 80 jaar. Het onderzoek is onderdeel van de Alert Onlline-campagne van de NCTV.

Van de respondenten geeft 55 procent aan wel eens phishingmails te hebben ontvangen en 18 procent heeft wel eens een valse zakelijke uitnodiging gekregen. Nog altijd 18 procent blijkt nog nooit van ransomware gehoord te hebben. Portscannen, honeypots en juicejacking zijn veelal onbekende termen.

De bezorgdheid over internetgevaren op het werk is in de afgelopen drie jaren gedaald van 27 procent in 2015 en 24 procent in 2016 naar 21 procent dit jaar. Thuis maakt men zich weer iets meer zorgen. In 2015 gaf 51 procent aan zorgen te hebben en in 2016 daalde dit flink naar 29 procent, maar inmiddels ligt het percentage alweer op 46 procent.

Waarschijnlijk maken mensen zich thuis bezorgder omdat ze daar vaker met phishing te maken krijgen dan op.het werk, waar spamfilters de berichten vaker blokkeren, verwachten de onderzoekers. Opvallend is verder dat de helft van alle werkenden aangeeft nooit informatie van de werkgever ontvangen te hebben over veilig online werken.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment