De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft filmdistributeur Dutch Filmworks toestemming gegeven om privégegevens van torrentgebruikers te verzamelen en voor maximaal vijf jaar op te slaan.

Die vijf jaar valt samen met de termijn waarbinnen een bedrijf een schadevergoeding mag vorderen. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat de filmdistributeur goede waarborgen heeft ingebouwd voor de gegevensverwerking en acceptabele bewaartermijnen hanteert, blijkt uit het besluit.

DFW heeft in oktober al een proef gedaan met het verzamelen van ip-adressen van uploaders. De distributeur zoekt torrents op van films waarop het auteursrecht heeft en bekijkt welke mensen die film online uitwisselen. Vervolgens wil DFW bij providers de naw-gegevens van die klanten opvragen en ze een schikkingsvoorstel sturen, waarna ze moeten betalen of voor een rechter moeten verschijnen. Sinds april 2014 geldt in Nederland een downloadverbod voor auteursrechtelijk beschermde content.

Brein en DFW zullen afstemmen welke torrents ze in de gaten houden, om te voorkomen dat uploaders dubbel een schikkingsvoorstel krijgen. Brein let vooral op mensen die als eerste een film uploaden en vervolgens blijven seeden, terwijl DFW alle torrentgebruikers die films van het bedrijf uitwisselen wil achterhalen.

Als DFW ip-adressen heeft verzameld, geeft het bedrijf zichzelf drie maanden om een verzoek naar de provider voor naw-gegevens te sturen. Gebeurt dat niet, dan vernietigt de distributeur de gegevens. Als DFW de provider om gegevens verzoekt, is de bewaartermijn vijf jaar. Volgens DFW is dat nodig, omdat providers de naw-gegevens niet zomaar geven en de distributeur dus een gerechtelijke procedure moet starten. DFW schat in dat het lang kan duren.

Het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens is definitief, maar er is een mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Dat moet binnen zes weken. AP heeft het besluit in de Staatscourant gepubliceerd en een uitlegop de eigen site gezet. DFW heeft een protocol voor de verwerking van persoonsgegevens gepubliceerd.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment