De Cyber Security Raad uit zijn zorgen over het tekort aan beveiligingsexperts in Nederland. Veel studenten vertrekken volgens de raad naar het buitenland, waar overheden veel meer geld steken in onderzoek op it-beveiligingsgebied.

Volgens Bibi van den Berg van de Cyber Security Raad is er in Nederland een 'flink tekort' aan specialisten op het gebied van it-beveiliging. De overheid heeft toegezegd meer geld te investeren in de sector, oplopend tot jaarlijks 95 miljoen euro, maar de raad luidt desondanks de noodklok, aangezien andere landen veel meer investeren.

Ook constateert de raad dat het aantal studenten bij opleidingen rond it-beveiliging toeneemt, maar dat afgestudeerden vaak naar het buitenland vertrekken. In Delft nam het aantal studenten in jaar tijd toe van vierhonderd tot duizend en in Leiden van honderdvijftig naar driehonderd.

Verder wijst Van de Berg tegen het FD op de verschillen in salaris, waardoor ervaren mensen naar de VS vertrekken. In de VS zouden deskundigen tot driehonderdduizend dollar per jaar verdienen, tegen gemiddeld honderdduizend euro in Nederland. Het gevolg van de ontwikkelingen zou ook zijn dat er te weinig docenten overblijven en deskundigen te weinig tijd overhouden voor onderzoek.

De Cyber Security Raad adviseert het kabinet sinds 2011 over onderwerpen op het gebied van it-beveiliging. De raad bestaat uit zeven personen uit het bedrijfsleven en vier wetenschappers.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment