De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over zijn budget. Dat lijkt te klein om goed te kunnen voldoen aan de naderende Europese privacywet AVG, die vanaf 25 mei geldt.

Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een reactie tegenover NU.nl. De autoriteit reageert naar aanleiding van berichtgeving van Reuters, dat een rondgang maakte onder vierentwintig Europese privacywaakhonden.

Zeventien van de vierentwintig ondervraagde instanties zeggen op 25 mei nog onvoldoende financiering of bevoegdheden te hebben om de AVG goed te kunnen handhaven.

Punt van zorg

De AP heeft niet aan de rondgang van Reuters meegewerkt. De waakhond zegt klaar te zijn om de wet te gaan handhaven, maar vreest wel dat zijn budget niet toereikend is.

"Dat is een punt van zorg", zegt een woordvoerder van de privacywaakhond desgevraagd. "Het aantal aanvragen dat we nu hebben gekregen is al drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar en de wet moet nog van kracht worden."

Nieuwe wet

De AVG verplicht bedrijven om burgers meer toestemming te vragen voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens, en die burgers daarover duidelijker in te lichten. Elk Europees land heeft een nationale toezichthouder, die op naleving van de wet toeziet.

In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Burgers kunnen bij de toezichthouders terecht met klachten over bedrijven die de wet niet naleven. De waakhonden kunnen bedrijven die de wet overtreden waarschuwen of beboeten, tot wel 20 miljoen euro of 4 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Meer budget

AP verwijst naar een onderzoek dat het vorig jaar liet uitvoeren in aanloop naar de wet. Een extern adviesbureau schetste toen drie scenario's voor de benodigde capaciteit van de autoriteit.

Bij het scenario laag moet AP volstaan met 72 werknemers, een gemiddeld scenario vereist 185 werknemers bij een hoog scenario zou AP 222 tot 271 werknemers nodig hebben.

AP kreeg destijds budget voor het scenario laag, maar ziet nu meer noodzaak voor het middelste scenario. Nadat de wet is ingevoerd, evalueert AP zijn bezetting en budget met de minister van Justitie. Die wijst het budget toe.

Wet geen obstakel

Omdat de Tweede Kamer al een uitvoeringswet heeft aangenomen, kan AP in Nederland wettelijk toezien op de AVG. In sommige andere Europese landen zijn de nieuwe regels nog niet in de nationale wet opgenomen, waardoor instanties in die landen niet kunnen handhaven.

AP zegt ook dat het al zijn interne processen op orde heeft. Zo kan het klachten van burgers behandelen en communiceren met de interne functionarissen bescherming persoonsgegevens die bepaalde grote bedrijven vanaf 25 mei moeten hebben.

Ook zal AP vanaf 25 mei uit eigen beweging onderzoek naar bedrijven, om te zien of zij de wet naleven.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment