De Nederlandse minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat er in Nederland geen sprake is van een dreigend tekort aan elektriciteit. Wel kan er voorlopig geen nieuw datacenter in de regio Schiphol komen.

In de brief vraagt het GroenLinks-Kamerlid Van der Lee of er sprake is van een dreigend tekort aan stroom op favoriete vestigingslocaties voor datacenters, waarbij onder andere Schiphol, het Amsterdamse Science Park en de regio Amsterdam-Zuidoost worden genoemd. Er bestaan in de datacentersector zorgen over zo'n tekort, na de stroomstoring bij Amsterdam van eind april. De minister zegt dat de landelijke netbeheerder TenneT op basis van de recentste uitkomsten van een periodiek onderzoek naar de leveringszekerheid meldt dat er geen tekort is en dat dat ook niet dreigt.

Tegelijk erkent de minister dat het aantal datacenters en de omvang van de energie-intensiteit in de omgeving van Amsterdam sterk zijn toegenomen in de afgelopen vier jaar. Mede omdat TenneT en de regionale netbeheerder Liander nog bezig zijn met het vinden van een geschikte locatie voor een nieuw onderstation in de gemeente Haarlemmermeer, kunnen er volgens de minister op dit moment geen nieuwe datacenters in de Schipholregio worden aangesloten. Het gaat hierbij waarschijnlijk om plannen voor de komst van een nieuw transformatorstation in Rijsenhout, waar tv-programma Een Vandaag een item aan heeft gewijd. Inwoners proberen de komst van dit station te voorkomen vanuit de gedachte dat het leidt tot straling, bromgeluid en dalende woningprijzen.

Het is nog onduidelijk wat de stroomstoring van 29 april heeft veroorzaakt. Schiphol doet hier onderzoek naar; Liander en TenneT zeggen dat zich in geen van de stations die Schiphol van stroom voorzien, een onderbreking van de stroomvoorziening heeft voorgedaan. Volgens deze partijen was er wellicht sprake van een spanningsdip die binnen de toegestane grenzen bleef. Onder andere Telegram had door de stroomstoring problemen met zijn dienstverlening en in januari overkwam TransIP hetzelfde.

Begin mei heeft de Nederlandse datacentersector een brandbrief naar minister Wiebes gestuurd vanwege acute capaciteitsproblemen in de stroominfrastructuur. Deze problemen zouden de groei van de economie belemmeren. De goede positie van Nederland als vestigingsplaats voor datacenters kan volgens de sector in gevaar komen, wat volgens de partijen gevolgen kan hebben voor de groei van de hele digitale economie. De sector wil dat de minister een noodplan opstelt voor noodzakelijke uitbreidingen van de stroomvoorziening.

De minister becijfert dat de piekbelasting van een gemiddeld datacenter tussen de veertig en tachtig megavoltampère bedraagt en dat de hele stad Amsterdam in pieksituaties duizend megavoltampère kan vragen.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment