De Britse burgerrechtenorganisatie Big Brother Watch heeft de HMRC, de Britse belastingdienst, ervan beschuldigd stemsamples van bellers te hebben verzameld zonder de juiste toestemming. Uit een Wob-verzoek blijkt dat er inmiddels van 5,1 miljoen mensen stemsamples zijn verzameld.

Big Brother Watch schrijft dat de HMRC van bellers verlangde dat ze de zin 'my voice is my password' uitspraken om zich te identificeren. Daarbij zou de organisatie mensen niet de mogelijkheid hebben gegeven om toestemming voor het opslaan van hun stemgeluid te weigeren. Big Brother Watch zegt zelf de proef op de som te hebben genomen en er op die manier achter te zijn gekomen dat er geen mogelijkheid werd geboden voor een opt-out.

De organisatie zegt er op die manier achter te zijn gekomen dat het wel mogelijk is om te weigeren door herhaaldelijk 'nee' te zeggen als het systeem vraagt om de eerdergenoemde zin uit te spreken. Uit een zogenaamde freedom of information-verzoek, oftewel een soort Wob-verzoek, blijkt dat er inmiddels 5,1 miljoen personen deelnemen aan het zogenaamde Voice ID-programma, dat de HMRC in 2017 introduceerde. Uit hetzelfde document is op te maken dat er in de dertig dagen voor publicatie van de informatie geen mensen gebruik hebben gemaakt van een opt-out.

HMRC reageerde op de bevindingen van Big Brother Watch en zei dat het Voice ID-systeem 'zeer populair' is onder klanten. De belastingorganisatie zegt tegen de BBC dat de samples veilig zijn opgeslagen en dat het systeem het veiligheidsproces versnelt. De privacyorganisatie wil dat de belastingdienst de tot nu toe verzamelde samples vernietigt. Onder de algemene verordening gegevensbescherming zou uitdrukkelijke toestemming vereist zijn voor het verwerken van biometrische gegevens. Het Voice ID-systeem bleek vorig jaar te foppen te zijn, toonde een BBC-redacteur en diens tweelingbroer aan.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment