Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet Computercriminaliteit III, die ook bekend staat als de 'terughackwet'. In december 2016 ging de Tweede Kamer akkoord met de wet.

terughackwet

Daarmee is de laatste grote drempel voor de wet weggenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, de Onafhankelijke Senaatsfractie en D66 stemden allemaal in met de vernieuwde wet.

De wet Computercriminaliteit III geeft politieagenten de bevoegdheid om computers van verdachten in strafonderzoeken te hacken. Het gaat daarbij om misdaden waar minstens vier jaar straf voor kan gegeven worden.

"De uitbreiding van bevoegdheden is een noodzakelijk kwaad", stelde Kamerlid Annelien Bredenoord (D66) vlak voor de stemming. "Deze vraagt om strikte checks and balances. De proportionaliteit moet blijvend beoordeeld worden."

Bredenoord diende ook een motie in, die verplicht dat de Eerste Kamer mogelijke wijzigingen in de handhaving van de wet onder ogen krijgt. De volledige Eerste Kamer stemde voor de motie.

Tegen

Leden van de fracties GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SP en de PVV stemden tegen de nieuwe wet, maar hadden daarmee onvoldoende stemmen om een meerderheid te behalen.

Volgens Arda Gerkens van SP bevat de wet "broodnodige wijzigingen waar de fractie voor is, maar geeft deze ook verregaande bevoegdheden met onvoldoende waarborgen". Daarom stemde de partij tegen.

Een motie van Tineke Strik (GroenLinks), die verzocht een onafhankelijke toetsingscommissie in te stellen die zou oordelen waar gehackt moest worden, werd afgewezen.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment