De Nederlandse privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens, zegt dat Facebook zijn gegevensbeleid heeft aangepast. Gebruikers worden uitgebreider geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens.

Volgens de toezichthouder heeft Facebook het beleid aangepast na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruikers worden nu uitgebreider geïnformeerd over de aard van de verwerkte persoonsgegevens, het doel van de verwerking, met wie en hoe de gegevens worden gedeeld, en wat de rechtsgronden van de verwerking zijn.

Het onderzoek waar de toezichthouder op doelt, werd in mei 2017 afgerond. Toen concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens dat Facebook de toenmalige Wet bescherming persoonsgegevens overtrad, omdat gebruikers onvoldoende werden geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens. Ook stelde de toezichthouder vast dat Facebook gevoelige gegevens gebruikte zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruikers. Facebook was het oneens met de conclusies en zei toen met de AP in overleg te treden.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, stelt dat het nog niet duidelijk is of Facebook ook voldoet aan de AVG. Dit zijn Europese regels, waardoor de vraag of aan de nieuwe privacywet wordt voldaan, in Europees verband moet worden onderzocht. Hierbij heeft de Ierse autoriteit de leidende rol, aangezien het hoofdkantoor van Facebook in Ierland staat. De AP heeft onder meer nog vragen over Facebooks aangepaste privacybeleid, de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens en het nieuwe privacykeuzemenu.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment