De European Data Protection Supervisor, de privacytoezichthouder in de Europese Unie, heeft in een officieel commentaar op het 'uploadfilter-voorstel' gewaarschuwd dat de bewoordingen heel precies moeten worden gekozen, omdat anders bijvoorbeeld de uitholling van rechten dreigt.

De Italiaan Giovanni Buttarelli is European Data Protection Supervisor en toont zich in zijn commentaar op het voorstel gematigd positief. Hij raadt de EU-wetgever echter aan zorgvuldig na te denken over de praktische consequenties van de regels in Artikel 13 van het voorstel voor de nieuwe auteursrechtrichtlijn. Dit artikel komt in feite neer op een 'uploadfilter' dat internetplatforms verplicht om materiaal dat gebruikers uploaden, te controleren op mogelijke auteursrechteninbreuken.

Buttarelli omschrijft dit onderwerp als 'delicaat'. Volgens hem is het dan ook van groot belang dat het EU-recht op dit punt heel precies precies en duidelijk wordt geformuleerd, omdat anders fundamentele rechten door de komst van artikel 13 in het gedrang kunnen komen. Het gaat dan vooral om de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. Ook waarschuwt hij ervoor dat het uploadfilter kan leiden tot het verstoren van de concurrentie.

Volgens Buttarelli zitten er al wel pogingen in het conceptvoorstel om de aantasting van fundamentele rechten te voorkomen; deze pogingen verwelkomt hij. Daarnaast stelt hij vast dat het voorstel niet tot doel heeft om een algemene controle van de internetactiviteiten mogelijk te maken, maar hij ziet hier wel risico's. Buttarelli vindt dat mensen op het internet al veel gemonitord worden en er is volgens hem een kans dat dit erger wordt als de maatregelen niet geschikt en proportioneel zijn.

Daarnaast vindt de European Data Protection Supervisor dat de waarborgen die in het voorstel zitten, in de praktijk moeten worden nageleefd. Om te controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt, wil Buttarelli dat de vertaling van de EU-richtlijn in de nationale wetgeving streng wordt gecontroleerd en dat ook de maatregelen die providers en rechthebbenden nemen in het kader van het uploadfilter, worden gecontroleerd. Dit zijn volgens de Italiaan additionele waarborgen die overwogen moeten worden. Hij heeft geen juridische mogelijkheden om zaken af te dwingen, maar zijn mening is wel zwaarwegend en moet meegenomen worden in het besluitproces.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment