Het Europees Parlement heeft donderdag nog geen akoord gegeven om de onderhandelingen over hervormde auteursrechtenregels te beginnen.

uploadfilter

Dat geeft het Europese Parlement de mogelijkheid om omstreden onderdelen van de wet aan te passen. Tegenstanders vrezen dat onder meer het 'uploadfilter' en de 'linktaks' negatieve effecten gaan hebben.

Een meerderheid van 318 Europarlementariërs stemde donderdagmiddag tegen, terwijl 278 leden voor stemden. De resterende 31 leden onthielden zich van hun stem.

De door de Europese Commissie voorgestelde hervormingen moeten kunstenaars en andere creatieve makers betere bescherming bieden tegen inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Uploadfilter

Eén van de nieuwe regels verplicht internetplatformen die "grote hoeveelheden werk bewaren en beschikbaar stellen" om "passende maatregelen" te nemen tegen auteursrechtelijk beschermd materiaal dat illegaal wordt geüpload.

Tegenstanders van de maatregel spreken van een 'uploadfilter'. Zij vrezen dat de algoritmes die auteursrechtelijk beschermd materiaal moeten herkennen, in de praktijk ook rechtmatig geüpload werk gaan tegenhouden.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment