De organisatie achter de Alert Online-campagne schrijft dat meer dan de helft van de Nederlanders nog nooit van ransomware heeft gehoord. Ten opzichte van vorig jaar is dit aantal gedaald van 65 procent naar 53 procent, blijkt uit een onderzoek.

 

De stijging van het aantal personen dat bekend is met ransomware is toe te schrijven aan het feit dat meer mensen er slachtoffer van worden, zo schrijft de organisatie. Daarom is maandag de Alert Online-campagne van start gegaan onder leiding van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Deze moet ervoor zorgen dat de zogenaamde 'cyberskills' van de bevolking gestimuleerd worden. Dit zou nodig zijn omdat bijvoorbeeld maar 52 procent van de Nederlanders gebruikmaken van automatische updates en regelmatige back-ups. Dit zijn maatregelen die de impact van ransomware kunnen verminderen. Deze vorm van malware versleutelt de bestanden op een geïnfecteerd systeem en vraagt vervolgens om losgeld in ruil voor decryptie.

Uit het onderzoek met de titel 'Cybersecurity awareness en skills in Nederland' blijkt ook dat Nederlanders de kans dat zij slachtoffer worden van malware te laag inschatten. Andere bevindingen zijn dat de bekendheid van de term 'datalek' ten opzichte van vorig jaar is toegenomen. Deze term is bij twintig procent van het algemene publiek en tien procent van de werkende bevolking onbekend. Bovendien blijkt dat wachtwoordmanagers weinig gebruikt worden, terwijl 41 procent van de Nederlanders aangeeft deze wel te kennen. Ongeveer 50 procent van de bevolking geeft aan zijn wachtwoorden zelf te onthouden. Het onderzoek is uitgevoerd door TNS Nipo onder 2674 Nederlanders, die onderverdeeld werden in de groepen 'algemeen publiek' en 'werkzame bevolking'.

De jaarlijkse Alert Online-campagne duurt tot 14 oktober. Verschillende organisaties houden activiteiten in het kader van de campagne, die een initiatief is van ECP in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Zo is er bijvoorbeeld een 'test' ontwikkeld, waarmee gebruikers kunnen nagaan hoe alert zij zijn online.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment