De gemeente Amsterdam heeft in 2015 en 2016 meer gegevens verzameld van hangjongeren in de stad dan het aanvankelijk toegaf. Niet alleen vriendverbindingen werden in kaart gebracht, maar ook werd gekeken naar posts en reacties om profielen op te stellen, blijkt uit onderzoek van NRC.

De profielen moesten antwoord geven op vragen als wie met wie communiceert, waar ze het over hebben, wat hun drijfveren zijn en wat voor trends er te achterhalen waren op gebieden als onderwerpen, taalgebruik, communicatietijden en groeperingen. Daarnaast werd in die kringen ook gezocht naar "interessante figuren" die connecties met de hangjongeren hadden, maar nog niet daadwerkelijk in het vizier van de gemeente waren. Bij een interne presentatie zouden drie van dit soort personen behandeld zijn.

Eerder dit jaar kwam al aan het licht dat de gemeente de hangjongeren in Amsterdam Noord en Zuid liet onderzoeken, maar toen werd volgehouden dat dit alleen gebeurde op basis van hun openbare Facebookvriendenlijsten en niet de verdere inhoud van hun profielen en hun activiteiten op het sociale netwerk. De gemeente had de jongeren hierover moeten informeren, oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens kort daarna. Wat betreft deze nieuwe feiten geldt hetzelfde: de gemeente had destijds de AP en de hangjongeren op de hoogte moeten stellen, aangezien de gemeente persoonsgegevens van de jongeren verwerkte, ondanks dat die gegevens reeds openbaar toegankelijk waren.

Eerder dit jaar ontkende de gemeente nog dat er sprake was van het verwerken van persoonsgegevens, maar uit interne stukken, bedoeld voor een bespreking met toenmalig burgemeester Van der Laan, blijkt nu dat de gemeente zich wel bewust was van het feit dat het om persoonsgegevens ging en dat daar bepaalde regelgeving bij kwam kijken.

Niet alleen zou de NRC eerder dit jaar niet het volledige plaatje gekregen hebben van de gemeente, maar de gemeenteraad zelf zou ook niet geïnformeerd zijn over de volledige breedte van dit onderzoek. De NRC heeft de achtergehouden feiten boven water gebracht via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

De verantwoordelijke stadsdeelvoorzitter, D66'er Sebastiaan Capel, erkent dat in strijd met de regels is gehandeld. "Dit hebben we niet goed gedaan, we hebben de privacy geschonden," stelt hij tegenover de krant. Als het onderzoek opnieuw uitgevoerd zou worden, zou dat volgens hem anders gaan.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment