Het mobiele dataverbruik oversteeg in de laatste drie maanden van 2017 voor het eerst de 100 petabyte. De mijlpaal komt voornamelijk door de groei van het verbruik via 4g, het verbruik via 3g daalt.

 

Het verbruik van de driemaandelijkse periode eind 2017 ligt met 100 petabyte op het dubbele van dat van heel 2014 en is ongeveer gelijk aan het totale verbruik van 2015. Het totale verbruik van heel 2017 bedroeg 325 petabyte.

Het dataverbruik via 4g nam toe van 80 petabyte in het derde kwartaal van 2017 tot 89 petabyte. Met name vanaf het tweede kwartaal van 2017 steeg het dataverbruik via 4g sterk, doordat Tele2 en T-Mobile vanaf toen hun onbeperkte bundels gingen aanbieden.

Het 3g-verkeer droeg nog met iets meer dan 14 petabyte bij aan het totaal van 100 petabyte. Het dataverbruik via 3g nam wel voor het derde opeenvolgende kwartaal af. De cijfers blijken uit de Telecommonitor van de ACM.