Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert samen met zeven regio's maximaal twintig miljoen euro in proefprojecten met een app, die zowel het plannen van een reis als het betalen mogelijk moet maken. De app moet verschillende vervoermiddelen combineren.

Het ministerie spreekt over een app die de gebruiker aan de hand van voorkeuren het beste vervoermiddel zou moeten voorschotelen voor een reis van deur tot deur. Het gaat bijvoorbeeld om een fiets, bus, taxi of auto. De app moet ook combinaties van de verschillende vervoermiddelen aanbieden, als dat de beste manier is om een bestemming te bereiken.

Het plan is dat de app gaat werken met deeldiensten voor bijvoorbeeld auto's en fietsen. Gebruikers moeten met de app niet alleen een route kunnen plannen, maar die ook meteen kunnen afrekenen bij de verschillende aanbieders en vervoerders.

Volgens het ministerie biedt het concept niet alleen maatwerk voor reizigers, maar komen er ook nieuwe kansen voor vervoerders en overheden. De app zou ook moeten bijdragen aan een 'duurzaam, flexibel en betaalbaar aanbod'. De experimenten moeten uitwijzen of dat ook echt zo is.

Er wordt door de overheid twintig miljoen euro geïnvesteerd in zeven regionale pilots, die in 2019 van start gaan in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Limburg, Groningen/Drenthe, Twente en Utrecht/Leidsche Rijn. Het is de bedoeling dat de pilots twee tot drie jaar duren en hoewel ze regionaal starten, zouden ze volgens het ministerie snel uitgebreid kunnen worden naar een landelijke proef.

Naast de overheid investeren ook betrokken vervoersbedrijven in de pilots, maar hoeveel geld die bedrijven inleggen en welke dat zijn, is niet bekend. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een pdf met uitleg over de pilots gepubliceerd.

ov app