De toezichthouder voor de geheime diensten, de CTIVD, heeft kritiek op bepaalde onderdelen uit de Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), in de volksmond ook wel de 'aftapwet' genoemd. Bevoegdheden in de wet zouden te ruim zijn omschreven.

aftapwet volgens toezichthouder vaag bevoegdheden inlichtingendiensten

Dat schrijft de CTIVD in een reactie op de wijzigingen in de wet. De Wiv is sinds 1 mei dit jaar van kracht, maar na het referendum werden er bepaalde wijzigingsvoorstellen gedaan. Zo wordt bijvoorbeeld de bewaartermijn voor informatie verkort naar één jaar in plaats van drie, en is er nu twee keer de mogelijkheid tot verlenging.

Het belangrijkste punt van kritiek van de CTIVD gaat over het feit dat de inlichtingendiensten 'zo gericht mogelijk' moeten tappen. Die term kwam voort uit de motie-Recourt, en moest voorkomen dat de Wiv een 'sleepnet' wordt.

Vage bewoordingen

Toch is de term volgens de CTIVD te vaag. Tijdens de behandeling van de Wiv werd nergens goed gedefinieerd wat 'zo gericht mogelijk tappen' inhoudt. Daardoor is het onduidelijk voor de inlichtingendiensten hoe zij dat proces moeten invullen.

Daar komt bij dat de eis om gericht te tappen alleen op bepaalde bevoegdheden van de AIVD en MIVD van toepassing is. Volgens de CTIVD zou dat juist op alle bevoegdheden van toepassing moeten zijn.

1 januari 2019

De CTIVD heeft nog meer aanbevelingen over de wet. Zo worden advocaten en journalisten er minder goed door beschermd. De toezichthouder wil dat dat onderdeel gewijzigd wordt.

Het advies van de CTIVD is niet bindend. Als er wijzigingen op basis van het onderzoek worden gedaan, dan gaan die op 1 januari 2019 in.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment