De Five Eyes-landen, de VS, het VK, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland, hebben een oproep aan bedrijven gedaan om vrijwillig toegang te verschaffen tot versleutelde gegevens. Ze zijn vrij om de manier te kiezen waarop ze die toegang verlenen.

In een 'statement of principles' maken de landen hun gezamenlijke visie op toegang tot bewijsmateriaal en op encryptie duidelijk, die tot stand is gekomen tijdens een bijeenkomst in Australië. Daarin stellen ze voorop dat 'encryptie van vitaal belang is voor de digitale economie, een veilige cyberspace en de bescherming van persoonlijke, commerciële en overheidsinformatie. Daar staat echter tegenover dat 'het toenemende gebruik en de verfijning van bepaalde encryptieontwerpen uitdagingen vormen voor landen bij de bestrijding van ernstige misdaden en bedreigingen van de nationale en wereldwijde veiligheid'.

Verder stellen ze dat encryptie ook door criminelen en terroristen gebruikt kan worden, en dat het recht op privacy niet absoluut is. Dat zou betekenen dat overheden in bepaalde gevallen toegang tot gegevens moeten kunnen krijgen, zoals bij een huiszoeking of soortgelijk bevel. In de mededeling zeggen de landen dat ze gaan onderzoeken hoe ze met een aantal principes willen omgaan en dat ze daarbij ook kijken naar de vrijwillige samenwerking met bedrijven.

Het eerste principe is 'gedeelde verantwoordelijkheid', wat erop neerkomt dat bedrijven ook een deel van de verantwoordelijkheid dragen als het gaat om toegang tot gegevens. Het tweede principe is dat elke toegang tot gegevens op een rechtmatige manier moet plaatsvinden en dat er waarborgen moeten zijn, bijvoorbeeld door onafhankelijk toezicht.

Het derde principe gaat ervan uit dat bedrijven hun eigen toegansmethodes kunnen vaststellen: "De regeringen van de Five Eyes moedigen de aanbieders van informatie- en communicatietechnologie aan vrijwillig legale toegangsoplossingen te ontwikkelen voor hun producten en diensten die zij in onze landen creëren of exploiteren. Overheden mogen niet de voorkeur geven aan een bepaalde technologie; in plaats daarvan kunnen leveranciers op maat gemaakte oplossingen creëren die zijn toegesneden op hun individuele systeemarchitecturen en die kunnen voldoen aan wettelijke toegangsvereisten."

De Five Eyes-landen, die samenwerken op het gebied van inlichtingen, publiceerden ook een standpuntover 'het onrechtmatige gebruik van online spaces'. Daarin roepen ze internetbedrijven op maatregelen te nemen tegen criminaliteit en terrorisme, bijvoorbeeld door systemen te ontwikkelen waardoor illegaal materiaal nooit geüpload kan worden en livestreams van kindermisbruik tegen te gaan.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment