Een onbekend aantal organisaties die de algemene verordening gegevensbescherming overtreedt, heeft inmiddels dwangsommen betaald aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de voorzitter van de privacywaakhond is er voor tonnen aan dwangsommen opgelegd.

De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, spreekt van 'heel hoge dwangsommen' die zijn opgelegd aan organisaties die de AVG overtreden. Hij heeft het tegenover BNR over 'tonnen', maar precieze bedragen noemt hij niet. Ook is onbekend om welke organisaties het gaat en hoeveel dwangsommen inmiddels zijn geïnd. Als bedrijven zich blijvend niet aan de AVG houden, kunnen de boetes oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of vier procent van de wereldwijde jaaromzet.

Wolfsen deed zijn uitspraken naar aanleiding van claims van BNR op basis van gesprekken met juristen, Bedrijven uit het mkb zouden de AVG nog veelvuldig overtreden, omdat ze de wetgeving niet duidelijk vinden. Er zou sprake zijn van een chaotische situatie die voort zou duren omdat de Autoriteit Persoonsgegevens nog niet handhaaft. De voorzitter erkent dat lang niet iedereen zijn zaken op orde heeft, maar volgens hem is de bewustwording over de AVG verbeterd en zijn bedrijven er druk mee bezig.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment