Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de Nederlandse politie in 2017 4,6 procent van de geregistreerde misdrijven in de categorie computervredebreuk heeft opgehelderd. In absolute zin daalt dit aantal opgehelderde misdrijven sinds 2012.

Het CBS meldt in de zogeheten Cybersecuritymonitor dat het ophelderingspercentage van de aangegeven gevallen van computervredebreuk op in 2017 op 4,6 procent uitkwam. Het gaat hierbij om misdrijven waarbij minimaal een verdachte bij de politie bekend is, ook al is deze nog voortvluchtig of ontkent hij het strafbare feit te hebben gepleegd. Volgens het CBS is deze 4,6 procent aan de lage kant  gelet op het feit dat het ophelderingspercentage van alle geregistreerde misdrijven in 2017 op 23 procent lag.

Het ophelderingspercentage bij zaken van computervredebreuk vertoont een dalend trend. In 2017 is van de 2300 geregistreerde zaken van computervredebreuk 4,6 procent opgelost; dat komt neer op 105 opgehelderde misdrijven. In 2012 werden er 4620 misdrijven geregistreerd waarvan er 265 ofwel 5,8 procent zijn opgehelderd. In 2013 werd er in 2535 gevallen van computervredebreuk aangifte gedaan, waarvan tien procent werd opgelost. In jaren daarna schommelde het aantal registraties rond de 2000 en daalde het ophelderingspercentage elk jaar steeds verder.

In de bredere categorie cybercrime, waarbij is gelet op identiteitsfraude, hacken, koop- en verkoopfraude en internetpesten, bleek dat een op de negen Nederlanders in 2017 slachtoffer is geweest van een van deze delicten. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande jaren en iets lager dan in 2012 en 2013. Van al deze delicten is in 2017 27 procent gemeld bij de politie of een andere instantie; dit percentage is vergelijkbaar met de vorige jaren, maar in 2012 en 2013 lag het rond de 30 procent.

Computervredebreuk 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Geregistreerde misdrijven 4620 2535 2045 2225 1875 2300
Opgehelderde misdrijven absoluut 265 255 195 165 160 105
Opgehelderde misdrijven relatief 5,8 10 9,5 7,4 8,6 4,6

Reacties mogelijk gemaakt door CComment