Bijna vier op de tien Nederlanders willen geen stappen ondernemen om hun eigen veiligheid op internet te vergroten. Zelfs slachtoffers van internetcriminaliteit nemen daarna vaak geen maatregelen, volgens onderzoek.

Van de bij het onderzoek ondervraagde Nederlanders geeft 71 procent aan zichzelf verantwoordelijk te voelen voor de internetveiligheid, maar desondanks blijken vier op de tien hier niets mee te willen doen. Dat staat bij een toelichting op het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018, dat de NCTV en Alert Online lieten uitvoeren.

De onderzoekers noemen Nederlanders 'tamelijk hardleers'. De helft van de personen die thuis zijn getroffen door internetcriminaliteit geeft aan nadien niets te hebben gedaan om herhaling te voorkomen. Maatregelen die mensen wel namen nadat ze slachtoffer werden zijn onder andere anti-virussoftware installeren, wachtwoorden complexer maken en op https letten. Zo'n 28 procent ging software-updates doorvoeren.

Het aantal mensen dat thuis te maken kreeg met ict-dreigingen is toegenomen van 65,6 procent in 2017 tot 74 procent. In 56 procent van de gevallen ging het om phishing, bij 37 procent om berichten op sociale media om op een onbekende phishinglink te klikken en bij 20 procent om malware. Het aandeel van mensen dat zich thuis zorgen maakt om online veiligheid daalde licht van 46 procent vorig jaar tot 44 procent.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment