De rechtbank in Amsterdam heeft geoordeeld dat de stichting Museumkaart gegevens over welke musea een houder van een museumkaart heeft bezocht, moet delen met de Belastingdienst. De dienst wil dat weten om de woonplaats van de kaarthouder vast te stellen.

De stichting hoeft niet stelselmatig bezoekgegevens van kaarthouders te verstrekken; het gaat alleen om de gegevens van de kaarthouder die centraal staat in deze zaak, stelt de rechtbank. De Belastingdienst had die gegevens opgevraagd, maar de stichting Museumkaart weigerde, omdat het een inbreuk zou zijn op de privacy van de kaarthouder en mogelijk de verkoop van Museumkaarten zou benadelen.

De rechter ging mee in de redenering van de Belastingdienst dat het recht om correct belasting te heffen in dit geval boven het recht op privacy gaat. De rechter vond niet dat de stichting genoeg duidelijk had gemaakt waarom minder mensen een Museumkaart zouden kopen, als de stichting gegevens moet afstaan aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst wil de historische gegevens vanaf 2014 hebben om zo te af te leiden waar deze persoon mogelijk heeft gewoond. Dat staat niet rechtstreeks in de gegevens, maar de Belastingdienst hoopt door een patroon te ontdekken in bezochte musea te kunnen zien waar de persoon ongeveer verbleef. De Belastingdienst vraagt vaker zulke gegevens op bij vermoedens van belastingontduiking. Het gaat in deze zaak om een kort geding, niet om een veel langere bodemprocedure. De stichting Museumkaart zou een bodemprocedure kunnen aanspannen.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment