Google wijzigt per 22 januari 2019 zijn gebruiksvoorwaarden en privacyregels voor gebruikers in de Europese Unie en diverse Europese landen buiten de Unie. Google Ireland wordt volgens de nieuwe voorwaarden officieel verantwoordelijk voor de data van Europese gebruikers .

De nieuwe privacyregels zijn nodig om te voldoen aan de Europese privacyregels van de algemene verordening gegevensbescherming, meldt Google. Gebruikers krijgen een melding bovenaan in beeld met de vraag of ze meer willen lezen. Vervolgens kunnen ze de nieuwe servicevoorwaarden en het nieuwe privacybeleid lezen.

Wie de huidige en nieuwe versies naast elkaar legt, zal zien dat Google in het nieuwe privacybeleid Google Ireland aanwijst als de verantwoordelijke partij voor data, zodat Europese autoriteiten daar data kunnen opvragen. "Voor gebruikers woonachtig in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is Google Ireland Limited de verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie, tenzij anderszins aangegeven in een servicespecifieke privacymededeling. Met andere woorden, Google Ireland Limited is de aangesloten Google-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw informatie en de naleving van de toepasselijke privacywetgeving."

In de servicevoorwaarden is aangepast dat het recht van Californië bij geschillen niet langer geldt; lokaal recht en lokale rechtbanken zijn maatgevend: "Als u een consument bent en woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is de wetgeving van het land waar u woont van toepassing en worden eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, beslecht door de rechtbanken in uw land."

Er zijn ook kleinere wijzigingen. Zo heeft Google een zinnetje toegevoegd om duidelijk te maken dat overheidsinstanties data kunnen opvragen: "Bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Google, onze gebruikers of het publiek, zoals vereist of toegestaan volgens de wet, waaronder gegevens vrijgeven aan overheidsinstanties."

Ook sommige andere teksten in het privacybeleid worden gewijzigd. Zo schrijft het zoekbedrijf in het huidige privacybeleid nog dat het toestemming vraagt als gebruikers iets willen bestellen via een Home-speaker. In de nieuwe versie beschouwt Google een reservering als zodanig dat er ook meteen automatisch toestemming wordt verleend: "Als u bijvoorbeeld een Google Home gebruikt om een reservering te maken via een boekingsservice, krijgen we uw toestemming voordat we uw naam of telefoonnummer delen met het restaurant."

Reacties mogelijk gemaakt door CComment