Medewerkers van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kampen met hardnekkige verstoringen aan het computerprogramma Sonar waarmee ze contacten met werkzoekenden onderhouden en activiteiten bijhouden. Zij worden dagelijks geconfronteerd met crashes, waarbij ook informatie zoek raakt. Dit meldt NRC Handelsblad op basis van interne stukken die de krant in zijn bezit heeft.

Een van de adviezen van de directie is om na een crash minstens vijftien minuten te wachten voordat de medewerker zich weer kan aanmelden. Loggen er te veel medewerkers tegelijk in, dan dreigt het systeem om te vallen.

Volgens NRC Handelsblad zijn minstens veertienduizend berichten en ‘rapporteringen’ van werkzoekenden bij drie storingen zoekgeraakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichte meldingen van sollicitatieactiviteiten of wijzigingen in gegevens van werkzoekenden. Na soms herhaaldelijk contact met betrokken klanten is een groot deel van verloren informatie teruggevonden. De directie van UWV Werkbedrijf schat in dat het tot volgend jaar zal duren voor alle problemen zijn opgelost. Voor een deel van de problemen is de oorzaak nog steeds niet bekend.

Een woordvoerder van het UWV laat aan de krant weten dat de problemen geen gevolgen hebben voor de uitbetaling van uitkeringen en dat werkzoekenden geen last van de problemen hebben. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, aldus het UWV.

Sonar

Het UWV kampt al jaren met grote problemen met verschillende ict-systemen. Twee weken geleden kwam het uitvoeringsinstituut met een informatieplan naar buiten waarmee het komende vijf jaar zijn haperende ict-huishouding wil opknappen.

Sonar is het klantvolgsysteem (ooit opgestart bij het toenmalige CWI) dat bij UWV meer dan tien jaar draait en waarvan een aantal gemeenten ook gebruikmaken (die bijvoorbeeld met UWV zogeheten werkpleinen aanbieden). Het systeem is gebaseerd op een platform dat is geleverd door Siebel Systems, IBM en Ordina. Een van de problemen is dat Oracle stopt met het ondersteunen van de software van Siebel (door Oracle overgenomen).

Verder kwam uit het informatieplan van het UWV naar voren dat de archieffunctionaliteit binnen Sonar niet goed werkt en dat er door de samenhang met andere systemen, zoals Werk.nl, een te grote complexiteit is ontstaan die goed onderhoud verhindert.

De uitvoeringsinstantie waarschuwt dat binnen vijf jaar de frequentie van releasen op de grote UWV-platformen zal afnemen tot één keer per jaar of één keer per twee jaar. ‘Deze trend is al zichtbaar bij Werk.nl waar door samenhang (WBS, Sonar, Vera) en complexiteit het aantal integrale releasemomenten is gezakt van vier keer per jaar in 2011 naar twee keer per jaar in 2015. Bovendien worden de releases hiermee groter, waarbij het risico op storingen en herstelwerkzaamheden toeneemt’, aldus een vaststelling in het informatieplan.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment