Het burgerservicenummmer (BSN) gaat van de voorkant Nederlandse paspoorten en identiteitsbewijzen verdwijnen. In plaats daarvan krijgen de documenten een QR-code op de achterkant waarmee het nummer uit te lezen is. Dat heeft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten.

 

paspoort

Het burgerservicenummer staat nu nog nog in de zogeheten machineleesbare zone (MRZ) van identiteitsbewijzen en paspoorten. Dat zijn de regels aan de onderkant van het document die automatisch kunnen worden uitgelezen door instanties die je persoonsgegevens nodig hebben. Maar aan dat systeem kleeft een groot nadeel: door de locatie van het burgerservicenummer in de MRZ krijgen ook instanties die het BSN niet nodig hebben het nummer onbedoeld in handen. Bijvoorbeeld wanneer ze de gegevens machinaal uitlezen, maar ook als iemand ergens een kopie van zijn ID-bewijs moet aanleveren.  En dat is niet wenselijk, stelt staatssecretaris Knops. Daarom zal een QR-code op de achterkant van de ID-kaart het BSN op de voorkant van het document vervangen. 

Nederlanders kunnen de  nieuwe QR-code op de achterkant van de Nederlandse identiteitsdocumenten over zo'n twee jaar verwachten. Die tijd is nodig om de aanpassingen door te voeren,  laat de staatssecretaris in een Kamerbrief weten. Ook moet de Autoriteit Persoonsgegevens het plan nog beoordelen. In september hoopt Knops een definitieve datum voor het verdwijnen van het BSN uit de machineleesbare zone te kunnen geven.

In 2014 werd het BSN al verplaatst van de voorkant naar de achterkant van de Nederlandse paspoorten en identiteitsbewijzen. Dat ging toen echter enkel om de plek van het nummer die gelezen wordt door mensen zelf. Voor het machinaal uitlezen van gegevens veranderde die verplaatsing niets. En ook zorgde die verandering er niet voor dat het BSN helemaal niet meer op de voorkant van het document is terug te vinden, doordat het nummer nog steeds in de MRZ staat.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment