In de afgelopen zes maanden zijn er honderden internetaanvallen vanuit landen als Rusland, China en Iran geweest, beweert de AIVD. De aanvallen zouden vooral uit Rusland komen, luidt de claim, maar het zou lastig zijn voor de inlichtingendienst om dat te bewijzen.

 

Rusland zou onder andere uit zijn op vertrouwelijke overheidsdocumenten, zegt AIVD-topman Rob Bertholee tegen EenVandaag. Volgens hem is er aan de ene kant het gevaar dat Rusland invloed kan uitoefenen op beslissingen van de overheid, terwijl aan de andere kant economische spionage kan plaatsvinden, met een negatief gevolg voor het Nederlandse bedrijfsleven.

"Alleen al in het  laatste halfjaar hebben we enkele honderden pogingen gezien om bij iemand in de e-mail te komen, om bij een bedrijf in de bedrijfsgegevens te komen. Het is een wedstrijd om er bovenop te blijven zitten", zegt de baas van de inlichtingendienst. Hij acht het zinloos om verhaal te halen bij de desbetreffende landen, mede omdat bewijzen moeilijk is. "Het wordt ontkend en daarna is het verhaal afgelopen."

De AIVD ziet al jaren een toename van aanvallen via met name China en Rusland, gericht op de overheid en het bedrijfsleven. De dienst maakt daar telkens melding van in zijn jaarverslagen. Bertholee gaf zijn interview voorafgaand aan de behandeling van de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dat wetsvoorstel geeft de AIVD onder andere de bevoegdheid ongericht kabelgebonden communicatie af te tappen, door critici een sleepnet genoemd. De Tweede Kamer stemt volgende week over de omstreden uitbreiding van de bevoegdheden. Volgens tal van organisaties en onderzoekers zijn er onvoldoende waarborgen tegen de uitbreiding ingebouwd.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment