Steeds minder smartphones beschikken volgens de officiële specificatie overzichten over een ingebouwde FM radio. Echter blijkt uit onderzoek dat de meeste smartphones - zelfs Apple iPhones - wel over een FM-chip beschikken. Een vreemde situatie.

Uit onderzoek van de Amerikaanse National Association of Broadcasters blijkt dat 88 procent van de best verkochte smartphones in de Verenigde Staten over een FM-chip beschikt en derhalve in staat is om FM radio te ontvangen. Slechts bij de helft van deze toestellen blijkt de FM-chip daadwerkelijk geactiveerd te zijn. Bij alle andere toestellen, waaronder álle Apple iPhones, is de FM radio niet geactiveerd, dus ook niet bruikbaar voor de gebruiker.

De National Association of Broadcasters pleit er samen met de Amerikaanse telecomwaakhond FCC voor dat telecomproviders en fabrikanten de FM-chip die in veel smartphones aanwezig blijkt te zijn gaan activeren. Volgens beide organisaties kan het activeren van de FM-chip van nationaal belang zijn.

Rampen of calamiteiten

In geval van rampen of calamiteiten is in het verleden al vaak genoeg gebleken dat mobiele netwerken door overbelasting niet meer bruikbaar zijn of door schade of storingen zelfs helemaal uit te lucht kunnen gaan. In een dergelijke situatie biedt de mogelijkheid om FM-radio te kunnen ontvangen uitkomst. Via de FM-radio kunnen inwoners van gebieden die zijn getroffen door een ramp of calamiteit alsnog op de hoogte gesteld worden van de situatie.

De afgelopen jaren valt het ook in Europa op dat steeds minder smartphones volgens de specificatie overzichten over een ingebouwde FM-radio beschikken. In de praktijk blijkt echter dat de meeste toestellen wel degelijk over een FM-chip beschikken, maar dat deze om onduidelijke redenen niet is geactiveerd. De Apple iPhones zijn hie rhet meest duidelijke voorbeeld van. 

 

Reacties mogelijk gemaakt door CComment