Google heeft in 36 gevallen na een eerdere weigering van een verzoek van een Nederlander om een zoekresultaat te verwijderen toch url's uit zijn zoekmachine gehaald. Dat gebeurde na bemiddeling van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

De bemiddeling van de Autoriteit Persoonsgegevens geldt als alternatief als Nederlanders willen dat zoekmachines bepaalde url's verwijderen, maar nog niet direct naar een rechter willen stappen. Europeanen kunnen dergelijke verzoeken bij zoekmachines neerleggen, omdat het Europese Hof Justitie drie jaar geleden oordeelde dat er een recht moet bestaan om vergeten te worden door zoekmachines.

De Nederlandse AP heeft bekendgemaakt dat er sinds juli 2014 in totaal 155 verzoeken om te bemiddelen zijn ontvangen. Van deze verzoeken heeft de AP er 23 niet in behandeling genomen, bijvoorbeeld omdat de wettelijke termijn om een bemiddelingsverzoeken bij Google in te dienen al was verstreken of omdat de betrokkene geen aanvullende informatie verstrekte.

In 70 gevallen heeft de toezichthouder niet bemiddeld. Dat gebeurde onder andere in een aantal gevallen waarin de AP constateerde dat Google gelijk had om het verzoek te weigeren. Dat was dan omdat er geen sprake leek te zijn van strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. In andere gevallen ging de toezichthouder niet over tot bemiddelen omdat de feiten te onduidelijk waren of omdat er al juridische procedurea liepen.

In totaal heeft de AP in 52 zaken bemiddeld tussen de zoekmachine en de betrokkene. In twee gevallen ging het om Bing; in de overige gevallen betrof het een verwijderverzoek aan het adres van Google. Bing honoreerde één verwijderverzoek; een tweede loopt nog. De toezichthouder heeft in 50 gevallen bemiddeld met Google, waarbij de zoekmachine in 36 gevallen overging tot het schrappen van zoekresultaten. In 14 zaken weigerde Google het verwijderingsverzoek in te willigen.

De AP bemiddelt vooral in gevallen die gaan over evident onjuiste, onware of verouderde informatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zoekresultaten die schadelijk voor de betrokkene kunnen zijn, waarbij de persoon in kwestie geen geen rol in het openbare leven speelt. In zijn algemeenheid bemiddelt de toezichthouder niet in zaken waarin het gaat over controversiële politieke uitspraken van voormalige politici. Ook verzoeken van topbestuurders inzake zoekresultaten over hun gedrag worden veelal afgewezen. Datzelfde geldt voor verzoeken om beschrijvingen van de rijkdom van zeer rijke mensen te laten verwijderen uit de zoekresultaten.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment