Rob Bertholee, hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD, laat in een interview weten dat hij het liefst ziet dat encryptie in messenger-apps als WhatsApp en Telegram beperkt worden. Dit om de antiterrorisme-activiteiten te faciliteren.

 

Bertholee doet de uitspraken in een interview met de Volkskrant. Zijn opvattingen over encryptie staan daarmee tegenover die van het kabinet, dat het juist niet wenselijk vindt om wetten in te voeren die encryptie aan banden leggen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers en de vertrouwelijke communicatie van de overheid en bedrijven zouden zwaarder wegen dan de veiligheidsoverwegingen.

Het AIVD-hoofd noemt het desalniettemin 'essentieel voor het beschermen van de rechtsorde' dat de dienst de communicatie van een terreurverdachte in kan zien. Over het standpunt van het kabinet is hij kritisch: 'Dan moet je als regering ook accepteren dat we niet meer bij de communicatie van terroristen kunnen.'

De man zegt zelf privacy ook belangrijk te vinden, maar begrijpt niet hoe bedrijven en privacy-organisaties dit als hoogste doel kunnen stellen. 'Zouden mensen dat net zo enthousiast nastreven als zij slachtoffer zijn geworden van een aanslag?' Volgens Bertholee is de dreiging van terroristische aanslagen overigens 'nog nooit zo groot geweest'. Details over die terreurdreiging, zelfs over verijdelde aanslagen uit het verleden, geeft hij niet.

De gerechtelijke strijd tussen Apple en de FBI om encryptie is mogelijk nog het voornaamste voorbeeld van het spanningsveld tussen privacy en veiligheid. Bertholee schaart zich achter de FBI: 'Zou het oogmerk van Apple moeten zijn dat ze terroristen veilig helpen communiceren?'

Sinds april gebruikt het populaire WhatsApp end-to-end-encryptie middels het Signal Protocol. Dit maakt het uitzonderlijk moeilijk voor inlichtingendiensten om onderschepte berichten te ontsleutelen. Telegram gebruikt niet standaard end-to-end-encryptie, maar de Secret Chats-functie wel. Hoewel de Nederlandse regering sterke encryptie wil toelaten, zijn de Europese lidstaten verdeeld over de kwestie. Buiten de EU zijn ook Rusland en de VS tegen al te sterke encryptie.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment