VodafoneZiggo en KPN zijn bereid om metadata af te staan aan Nederlandse en Europese overheden in de strijd tegen het coronavirus. Dat moet wel volgens de richtlijnen gebeuren, zeggen de providers na een oproep van de Europese Commissie.

De providers zeggen tegen Tweakers dat zij overheden geanonimiseerde datasets willen aanbieden als die daarom vragen. De providers reageren op een oproep van de Europese Commissie. Providers zouden de metadata van klanten moeten afstaan aan de EC, zegt Eurocommissaris Thierry Breton tegen Politico. Breton verheldert tegenover de site dat de gegevens moeten worden gebruikt om in kaart te kunnen brengen welke groepen mensen zich waarheen bewegen. Met zulke data zou het gemakkelijker zijn de verspreiding van het coronavirus bij te houden en mogelijk te bestrijden. Het is niet bekend om welke metadata het gaat. Dat kunnen locatiegegevens zijn, maar misschien ook gegevens over zendmastverbindingen of contactgegevens. De gegevens zouden geanonimiseerd worden verzameld. De EC zegt dat de gegevensverzameling voldoet aan de regelgeving. Dat zijn met name de GDPR en de e-privacyrichtlijn. Onder die laatste is het mogelijk om zonder toestemming anonieme locatiegegevens te verzamelen, mits dat proportioneel gebeurt.

Hoe het plan er in de praktijk uit komt te zien, is niet bekend. Breton zegt tegen Politico dat in ieder land één grote provider wordt uitgekozen om mee samen te werken. Breton zou het verzoek hebben gedaan in een telefoongesprek met de bazen van verschillende grote Europese telecomproviders, waaronder Deutsche Telekom en Orange. Vooralsnog zijn er geen signalen dat Nederlandse providers gehoor hebben gegeven aan het verzoek.

Tweakers heeft alle grote Nederlandse providers om een reactie gevraagd. VodafoneZiggo zegt dat het 'tot op heden nog geen formeel verzoek van de Nederlandse overheid heeft ontvangen'. Wel zegt de provider: "Vodafone Group is bereid, indien dat technisch en juridisch haalbaar is, overheden te helpen om inzichten te ontwikkelen gebaseerd op grote geanonimiseerde datasets. Ook VodafoneZiggo staat er open voor om, mits dat op legitieme wijze kan, naar dergelijke toepassingen te kijken mochten we daar door de overheid toe worden opgeroepen." Ook KPN heeft zo'n verzoek nog niet gekregen. "Indien bevoegde autoriteiten in Nederland hier behoefte aan hebben, dan kunnen we dit wellicht ook faciliteren, mits ook kan worden voldaan aan de geldende privacywetgeving", schrijft het bedrijf in een reactie. Het is niet bekend hoe de EC de data op een veilige manier gaat beheren.

Verschillende nationale overheden maken gebruik van locatie- en metadata van telecomproviders bij het in kaart brengen van het coronavirus. Dat gebeurt in China en Israël, maar inmiddels ook in Europa in Oostenrijk en Italië. In Nederland gebeurt dat nog niet.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment