Nederland laat zeven app-ontwikkelaars een voorstel doen voor corona-apps. Onder andere Capgemini en Accenture presenteren dit weekend hun concept voor een app om de pandemie te bestrijden. Het ministerie publiceerde de lijst met ontwikkelaars vrijdag.

Corona

In totaal zijn er zeven ontwikkelaars uitgekozen die apps willen bouwen om de overheid en experts te helpen bij het bestrijden van het coronavirus. Dat gebeurt op twee manieren. Een manier is door middel van contacttracing-apps. Daarin nemen al dan niet potentiële coronapatiënten hun symptomen op. Iedereen die de app heeft geïnstalleerd krijgt dan automatisch een melding als hij of zij in contact is geweest met iemand die in de app heeft aangegeven mogelijk corona te hebben, met het advies vervolgens twee weken thuis te blijven. Daarnaast komt er een tweede app waarmee burgers contact kunnen opnemen met artsen. De zeven app-ontwikkelaars gaan met beide apps aan de slag. De app-makers waarmee de overheid in zee gaat zijn:

Ontwikkelaar Website
Covid19 covid19-alert.eu
DDT Consortium dtact.com
Accenture B.V. accenture.com
Capgemini Nederland capgemini.com
ITO ito-app.org
DEUS BV deus.ai
Sia Partners sia-partners.com

Van de meeste apps zijn op dit moment nog geen details bekend gemaakt. Van Covid-19 Alert, en ITO is op de website te zien dat ze gebruikmaken van bluetooth-tracing, een methode die de afgelopen weken steeds populairder is geworden omdat daarmee de privacy van burgers in sommige gevallen relatief goed kan worden beschermd. Andere makers zoals Capgemini en Accenture zijn bekende aannemers van de overheid. Op zaterdag en zondag kan iedereen in Nederland meedenken met aan wat de overheid een 'appathon' noemt. Daarbij stellen de makers hun broncode beschikbaar. Een team van 'wetenschappers en experts van binnen en buiten de overheid' stelt daarna vragen en testen de apps. Ook burgers kunnen de presentaties bekijken en suggesties mailen via rijksoverheid.nl/coronavirusapp.

Naast de beoordeling van experts kijkt ook de Autoriteit Persoonsgegevens mee. Die toetst alle apps aan de privacywet. Onduidelijk is of de apps ook getoetst worden aan de Telecommunicatiewet. Dat kan de AP doen, maar mogelijk ook de Autoriteit Consument en Markt. De AP bekijkt de privacyrisico's van de apps, bijvoorbeeld 'als gegevens op een andere manier gebruikt worden dan waarvoor bedoeld', en het risico dat gegevens in verkeerde handen vallen. "Als een app die het kabinet kiest niet voldoet aan de eisen die de privacywet stelt, kan de AP de overheid verbieden de app in te zetten", schrijft de toezichthouder. "Dan kan het kabinet ervoor kiezen een nieuwe wet te maken die inzet van de app mogelijk maakt."

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte vorige week bekend dat Nederland twee corona-apps wilde bouwen. Daarvoor werd een aanbesteding gedaan waarop app-bouwers een voorstel konden indienen. Dat moest tijdens het paasweekend gebeuren. Volgens de minister kwamen er tot dinsdagmiddag 12.00 meer dan 750 aanmeldingen binnen. Daarvan hadden er 660 'daadwerkelijk een voorstel', schrijft het ministerie nu. De voorstellen zijn doorlopen en beoordeeld op volledigheid en hoe ze passen in het beleid van de GGD. Daar bleven 63 voorstellen uit over, die op hun beurt weer beoordeeld werden door experts op het gebied van epidemiologie, gezondheidszorg, privacy en ict. Daaruit zijn de huidige zeven voorstellen gekomen.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment