Twee voorontwerpen van Koninklijke Besluiten van de Belgische regering moeten volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit worden herzien. Wat de GBA betreft zijn de teksten voor een corona-app en -databank niet nauwkeurig en volledig genoeg.

 

Corona

Een taskforce van de Belgische regering onderzoekt hoe een corona-app ontwikkeld kan worden. Hiervoor heeft de regering twee ontwerpen van Koninklijke Besluiten bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit neergelegd. Het eerste ontwerp gaat over het gebruik van een opsporingsapplicatie, de tweede is voor de oprichting van een databank door onderzoeksinstelling Sciensano.

De GBA oordeelt nu dat deze voorontwerpen nog niet helemaal in orde zijn. Het beschermen van persoonsgegevens hoeft volgens de autoriteit geen belemmering te vormen voor het gebruik van corona-apps, mits deze 'bepaalde fundamentele beginselen in acht nemen'. Zo moet de noodzaak en de proportionaliteit van opsporingsapplicaties en het opzetten van de databank worden aangetoond. De invoering van een corona-app is wat de GBA betreft alleen toegestaan als dit het minst ingrijpende middel is om het doel te bereiken. Ook moet er een 'juist evenwicht' zijn tussen de betrokken belangen.

Volgens de autoriteit zijn de teksten nu ook te vaag, met het risico dat de plannen mislopen. Vooral het opzetten van de databank kan rekenen op opmerkingen van de autoriteit. Het besluit om deze op te richten zou duidelijker moeten zijn over wat de oorsprong is van de verzamelde gegevens, de derden aan wie deze gegevens mogen worden verstrekt en wat derden met deze gegevens mogen doen. Ook moet in de teksten staan dat data niet tussen databanken mag worden verspreid en dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden hergebruikt.

Over de opsporingsapp benadrukt de GBA dat deze vrijwillig moet zijn. Inwoners die weigeren de app te downloaden of te gebruiken, mogen geen nadeel hiervan ondervinden. Zij mogen dus volgens de GBA niet de toegang worden geweigerd voor bijvoorbeeld goederen of diensten. De broncode van een app moet vooraf ook worden gepubliceerd, zodat deskundigen 'een redelijke termijn' krijgen om de app te controleren. Apps moeten voor gebruik ook een effectbeoordeling krijgen en bij een negatief oordeel voor advies worden voorgelegd aan de GBA. De GBA schrijft tot slot dat de volksgezondheid wel essentieel is voor de autoriteit, maar dat het behoud hiervan niet onverenigbaar is met het recht op privacy.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment