Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich tot de Nederlandse vereniging van maaltijdbezorgers gewend om de bezorgers te bewegen de corona-app te installeren. Het gebruik van de app mag echter door niemand verplicht worden.

Het ministerie heeft een e-mail aan de Nederlandse vereniging van maaltijdbezorgers gestuurd met dit verzoek. 'Ik zou jullie willen vragen om jullie bezorgers ook te vragen de app te downloaden, zodat zij onbewuste besmetting voorkomen', zo luidt een deel van de tekst in de e-mail. Een zogeheten manager partnerships coronavirus-app legt daarin uit dat het haar taak is om allerlei organisaties bij de introductie van de CoronaMelder-app te betrekken, 'met als doel dat straks zoveel mogelijk Nederlanders de app gedownload hebben'. schrijft het NRC.

Een woordvoerder van het ministerie erkent dat het niet bedoeling was dit aan de maaltijdbezorgers te vragen. "Dat het gebruik van de app vrijwillig is, hadden we in de e-mail moeten vermelden. We zullen dit alsnog onder de aandacht brengen. Ook kijken we hoe dit is verwoord in e-mails aan andere organisaties met een groot bereik. Denk aan ziekenhuizen, scholen, sportbonden, brancheverenigingen en het openbaar vervoer."

De voorzitter van de maaltijdbezorgersvereniging heeft aan het ministerie laten weten dat de aangesloten bedrijven en ketens hun werknemers en franchisenemers enkel kunnen verzoek om de corona-app onder de aandacht te brengen bij hun personeel.

De corona-app is nog niet landelijk ingevoerd. Dat had een week geleden een feit moeten zijn, maar de landelijke invoering is uitgesteld. Dat hangt mede samen met de bijbehorende Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. Het ministerie wil de app pas landelijk invoeren als de wet definitief is ingevoerd, ook al is het gebruik van de app vrijwillig.

Dat laatste is meerdere malen benadrukt, onder meer door het kabinet. De Autoriteit Persoonsgegeven benadrukte eerder ook al het belang van de vrijwilligheid en dat het gebruik van de app door niemand kan worden verplicht. De privacywaakhond vindt dat dit punt expliciet moet worden opgenomen in de wet.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment