Vloggers mogen in hun video's binnenkort geen producten meer aanprijzen in ruil voor geld. Het Commissariaat voor de Media bevestigt dit tegenover Het Financieele Dagblad. Dit komt voort uit de recente wijziging van de Mediawet. Het zal waarschijnlijk nogal wat bekende vloggers raken.

Binnenkort

De nieuwe regels betekenen dat vloggers hun publiek straks niet meer mogen aansporen om iets te kopen en ze mogen een product ook geen 'overmatige aandacht' geven, schrijft het FD op basis van informatie van het Commissariaat voor de Media. In de praktijk zou dit betekenen dat een vlogger zich bijvoorbeeld nog wel mag laten betalen om een bepaald product te eten, maar dat mag dan niet gepaard gaan met meerdere aanprijzingen over hoe lekker het is.

Sluikreclame wordt strafbaar, wat betekent dat een vlogger het aan het begin en het einde van de video moet aangeven als een product in beeld wordt gebracht, ook als dat zonder aanprijzing geschiedt. Op dit vlak waren er al regels, maar die waren te vrijblijvend. Volgens het Commissariaat voor de Media herkennen vooral jonge kinderen en vmbo-scholieren sluikreclame niet en zal een duidelijke vermelding van het tonen van producten het bewustzijn op dit vlak vergroten.

Verder mogen in video's bedoeld voor kinderen van jonger dan twaalf jaar in zijn geheel geen gesponsorde producten meer voorkomen. Ook komt er een aantal plichten die nu onder meer voor televisieprogramma's gelden, zoals het jaarlijks betalen van 220 euro aan toezichtkosten aan het Commissariaat voor de Media en dat vloggers zich moeten laten beoordelen door de Kijkwijzer, wat jaarlijks meer dan 400 euro kost. Daarbij moet er in een redactiestatuut een scheiding worden aangebracht tussen redactie en commercie.

Het Commissariaat voor de Media zegt bij overtredingen boetes te gaan opleggen, al is nog niet duidelijk hoe hoog die worden. Ook is niet bekend vanaf wanneer de regels precies gaan gelden, omdat de toezichthouder nog moet vaststellen wie precies onder de nieuwe regels vallen. Dat wordt in de EU besloten. Waarschijnlijk gaan de regels niet gelden voor minder bekende vloggers en hobbyisten en ze zijn ook niet van toepassing op posts op bijvoorbeeld Instagram.

De regels volgen uit de per 1 november gewijzigde Mediawet, waarbij de Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten is geïmplementeerd. In deze gewijzigde wet zijn regels voor lineaire mediadiensten en mediadiensten op aanvraag grotendeels gelijkgetrokken, waarbij het dus onder meer draait om het herkenbaar maken van reclame, sponsoring en productplaatsing.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment