De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van Dutch Filmworks verworpen. Daarmee blijf het vonnis van het gerechtshof dat Ziggo gegevens van klanten die illegaal zouden downloaden niet af hoeft te geven aan het bedrijf in stand.

Hoge Raad

De Hoge Raad verdeelt de klachten die Dutch Filmworks had ingesteld tegen het vonnis van het gerechtshof in zeven onderdelen en al die onderdelen falen. Het filmbedrijf betoogde onder andere dat het hof zou hebben miskend dat het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens niet ‘in de kern’ wordt geraakt door de gevraagde gegevensverstrekking. Ook vond Dutch Filmworks dat het hof het verstrekken van de gevorderde gegevens niet mocht laten afhangen van de actie die het bedrijf uiteindelijk tegen individuele downloaders wil nemen en de transparantie daarover.

Dat laatste was een belangrijke reden waarom het gerechtshof in 2019 besloot dat Ziggo de klantgegevens niet hoefde af te staat aan Dutch Filmworks. Door niet transparant te zijn en alleen beleid te hebben dat van geval tot geval beoordeeld wordt welke acties of vervolgstappen worden ondernomen tegen vermeende illegale downloaders, worden de belangen van de betrokken Ziggo-klanten aangetast, was destijds het oordeel. De klacht van Dutch Filmworks dat het hof hiermee uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting faalt volgens de Hoge Raad.

Het gerechtshof liet in zijn vonnis de privacybelangen van de Ziggo-klanten zwaarder wegen dan de belangen van de filmdistributeur, maar Dutch FilmWorks had wel een gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van de klantgegevens en recht op een schadevergoeding bij inbreuk. De distributeur klaagde dat het hof vorderingen alleen toewijsbaar achtte als Ziggo-klanten daadwerkelijk inbreukmaker waren en niet als voldoende aannemelijk is dat zij dat zijn.

De Hoge Raad verwerpt ook die klacht. "Het hof heeft slechts overwogen dat in met name die gevallen waarin onzeker is of de Ziggo-klant de inbreukmaker is, het tussen de belangen van betrokkenen te vinden evenwicht te veel is verstoord door het bestaande gebrek aan transparantie aan de kant van DFW."

Dutch FilmWorks wil al actie ondernemen tegen illegaal downloaden sinds in Nederland een downloadverbod geldt. Dat ging in 2014 in en in 2015 maakte het bedrijf bekend IP-adressen van vermeende illegale downloaders te willen verzamelen om hen een schikkingsvoorstel van 150 euro te kunnen sturen. Eind 2017 kreeg DFW toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het verzamelen van de gegevens. Vervolgens vorderde het bedrijf naw-gegevens van honderden Ziggo-klanten die de film The Hitman’s Bodyguard zouden hebben gedownload. De provider weigerde en rechtszaken in 2019 vielen in het voordeel van Ziggo uit. Naast gebrek aan transparantie vonden de rechtsinstanties dat DFW onvoldoende duidelijk maakte hoe het tot het bedrag van 150 euro kwam.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment