Het DigiD-inlogsysteem is erkend als officieel Europees inlogmiddel, waardoor het straks mogelijk moet zijn om met DigiD in te kunnen loggen bij overheidssites in andere Europese landen. Lidstaten hebben 12 maanden om DigiD toe te laten op hun websites.

Digid

Met de erkenning als Europees inlogmiddel moet het bijvoorbeeld voor Nederlandse studenten mogelijk worden om zich aan te melden voor een studie in Barcelona, schrijft overheidsdienst Logius. Een ander voorbeeld is wanneer iemand wil verhuizen naar België en zich bij de gemeente online wil inschrijven. Dergelijke DigiD-inlogs moeten binnen een kalenderjaar mogelijk zijn.

Het erkennen van DigiD als Europees inlogmiddel is mogelijk dankzij de eIDAS-verordening, die sinds september 2018 van kracht is. De verordening moet voor minder papierwerk zorgen en de digitale grenzen tussen EU-landen wegnemen. Eerder doorliepen onder meer Duitsland, Italië en Spanje de procedure hiervoor. Sinds januari kunnen Belgen Itsme gebruiken om zich in EU-landen te identificeren. Voor de erkenning moest DigiD voldoen aan de eisen van eIDAS, daarbij is onder meer de beveiliging van het systeem gecontroleerd.

DigiD is niet het eerste Nederlandse inlogsysteem dat aan de eIDAS-verordening voldoet. Het eHerkenning-systeem is sinds september 2019 al erkend als Europees inlogsysteem. De EU houdt op de EUR-Lex-website een pagina bij waarop alle officieel erkende EU-inlogsystemen staan.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment