De Rijksoverheid mag Windows 10 blijven gebruiken zonder dat het daarmee de AVG overtreedt. De overheid heeft veranderingen laten doorvoeren aan Windows 10 Enterprise en Office Pro Plus zodat deze aan de privacywet voldoen.

Rijksoverheid

Bij het gebruik van Windows 10 Enterprise bij de overheid werden diagnostische gegevens van gebruikers verzameld en doorgestuurd naar databases van Microsoft in de Verenigde Staten, werd ontdekt tijdens een audit die werd uitgevoerd door het Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk. Tijdens die audit keek het SLM naar de mogelijke risico's van het gebruik van Windows 10 bij de Rijksoverheid. Er was angst dat het besturingssysteem telemetrie van gebruikers zou doorsturen naar Microsoft. Er zijn inmiddels aanpassingen doorgevoerd, schrijft minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid nu aan de Tweede Kamer.

Bij het gebruik van Microsoft Office ProPlus binnen de overheid worden volgens Grapperhaus 'diagnostische gegevens van en over de gebruikers verzameld en opgeslagen in een database in de VS.' Dat zou tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. SLM heeft daarom samen met Microsoft verbeteringen doorgevoerd zodat de overheid gebruik kan blijven maken van de software. Microsoft heeft daarvoor een nieuwe versie van zowel Office als voor Windows 10 Enterprise aangeboden aan de overheid.

Systeembeheerders krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om gegevens 'tot een minimum' te beperken, en om 'verzamelde gegevens te verifiëren.' Er wordt wel nog steeds een bepaalde hoeveelheid data verzameld, maar het grootste obstakel was volgens de audit dat er 'onvoldoende doelbinding/basis voor geautoriseerde doelen' was. Eén van de verplichtingen van de AVG is dat altijd duidelijk moet worden vastgesteld met welk doel gegevens worden verzameld. De overheid heeft daarom aanvullende afspraken met Microsoft gemaakt. Daarin is opgenomen voor welke doelen Microsoft gegevens verzamelt, en hoe die worden geanonimiseerd. Ook is het nu verboden de data te gebruiken voor profilering, analyse en advertenties.

De overheid eist ook dat er jaarlijks een nieuwe controle wordt gedaan waarin wordt gekeken of Microsoft zich nog steeds aan de afspraken houdt. De afspraken gelden alleen voor de Rijksdiensten, zelfstandige bestuursorganen zoals de KvK of het cbr, en Rijksagentschappen die aangesloten zijn bij het Rijks Microsoft Business en Services-contract.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment