Er worden voorlopig geen nieuwe datacenters gebouwd in Amsterdam en de Haarlemmermeer. De Metropoolregio Amsterdam wil meer grip krijgen op het groeiende aantal centra in de omgeving en stopt daarom tijdelijk met het uitbouwen ervan.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam schrijft in een persbericht dat er nieuw beleid nodig is om het groeiend aantal datacentra in de regio van de hoofdstad onder controle te krijgen. Het gaat met name om Amsterdam en de Haarlemmermeer, maar ook om andere gebieden in de 'MRA'. Die Metropoolregio Amsterdam behoort volgens de gemeente inmiddels tot de regio's met de meeste datacentra ter wereld.

De gemeente zegt dat er 'nauwelijks te sturen' is op waar de datacenters worden gevestigd. Die passen vrijwel altijd in de bestemmingsplannen. Ook moeten netbeheerders de datacenters verplicht van energie voorzien, terwijl Amsterdam daar juist duurzamer mee wil omgaan. De gemeente wil nieuw beleid gaan ontwikkelen waarmee de ruimte in de omgeving kan worden benut, en om meer eisen te stellen aan de duurzaamheid van de gebouwen. "We gaan eisen stellen op het gebied van het kosteloos beschikbaar stellen van restwarmte en het gebruik van groene stroom", schrijft de gemeente.

Amsterdam wil niet helemaal af van datacenters in de regio. Die zijn niet alleen economisch waardevol, maar zorgen ook voor veel restwarmte die benut kan worden om woningen in de omgeving te verwarmen. Daarom behouden lopende projecten in de regio nog steeds hun vergunning, mits zij 'in de lijn van het nieuwe beleid passen.' Het nieuwe beleid moet eind 2019 klaar zijn, zegt de gemeente. De betrokken sectoren worden uitgenodigd om mee te denken met de plannen.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment